Let op nieuwe regeling! Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de omzetbelasting daarover in de aangifte over die maand direct aangeven en betalen. Als uw klanten binnen de termijn betalen is dat geen probleem. Betaalt uw klant de factuur echter helemaal niet of maar gedeeltelijk, dan is uw […]

Oninbaar! En nu?


Staatssecretaris Wiebes heeft het einde van de inkeerregeling aangekondigd. Hij stelt ook voor om het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in te perken. De maatregelen zijn bedoeld om de belasting ontduiking zoals die blijkt uit de Panama Papers tegen te gaan. “Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt. Het […]

Einde aan inkeerregeling?


Terwijl het simpel is, heeft de belastingdienst een ingewikkelde uitleg bij de tarieven van Box 3. De vermogensrendement heffing in die Box staat onder druk. De rechtbank Breda besliste deze week dat het 4% rendement voor 2013 en 2014 rechtmatig is. Niet zo gek omdat de Hoge Raad dat al eerder had […]

Box 3, Made simple?Het duurde even maar we zijn weer online. Het was druk zeg maar. Even geen tijd. Druk met ander werk, ook leuk en heel erg nuttig en leerzaam om anderen te helpen. Daarbij was het ook heel nuttig om in een vrij traditionele wereld disruptief bezig te zijn en diepgaande […]

We are back!


Belastingontduiking is al zo ongeveer net zo oud als de heffing ervan. Belastingontwijking is meer van deze tijd en Offshore Leaks maakt helder hoe wijdverbreid de ontwijkingspratijken zijn. Nu denkt u, lezer, ja maar jullie adviseurs hebben boter op je hoofd, jullie verzinnen die constructies. En dan moet ik erkennen […]

Foute tipgevers?


Welke Nederlandse namen zullen binnenkort in de stukken opduiken? Denk je na KBLux en de gekochte Luxemburgse bankgegevens alles gehad te hebben, dan zijn daar opeens Panama Papers. De schaal van de gegevens die men boven water heeft gekregen is onvoorstelbaar en ook de detaillering is bewonderenswaardig. Vele overheden zullen […]

Panama papersPer 1 mei vervalt de VAR en volgt de beoordeelde overeenkomst haar op. Als je conform de richtlijnen van de belastingdienst werkt dan is er nog niet zo gek veel aan de hand. Lastig worden de randgevallen en zoals altijd hangt het lekkerste fruit op de rand van de afgrond. […]

VAR vervalt en nu?


Staatssecretaris Wiebes heeft op 1 juli een brief verstuurd waarin hij ingaat op de pensioenen in eigen beheer. De Staatssecretaris ziet twee mogelijkheden om het pensioen in eigen beheer opnieuw in te richten. De eerste mogelijkheid is de Oudedagbestemmingsreserve. Deze reserve is een fiscale regeling waarbij een deel van de […]

DGA Pensioenplannen …


De zelfstandig professional of de zelfstandige zonder personeel is een populair fenomeen. Al jaren nemen de meer ondernemende personeelsleden afscheid van hun werkgever om zich als zelfstandige te verhuren aan iedereen die hun diensten nodig heeft. Soms is dat de voormalige werkgever maar vaak worden vele andere opdrachtgevers gevonden. De fiscale […]

Fiscaal beleid voor de ZP-er?De in 2013 ingevoerde crisisheffing houdt de gemoederen flink bezig. Op grond van het Begrotingsakkoord 2013 zijn werkgevers in 2013 een pseudo-eindheffing loonbelasting van 16% verschuldigd voor zover het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) van een werknemer in 2012 een bedrag van € 150.000 overstijgt. Niet iedereen is daar […]

Crisisheffing voor de rechter


“Het onderscheid tussen particulier en ondernemingsvermogen is niet discriminerend” dat heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld in een aantal uitspraken over de fiscale vrijstelling van successie- en schenkingsrechten van ondernemingsvermogen. Het onderscheidt is niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad meent dat de wetgever onderscheid mag maken […]

Bedrijf toch lager belast!


Een testament is dat nou nodig? In een testament kunt u verschillende zaken regelen voor het moment dat u komt te overlijden. Denk hierbij aan de verdeling van uw vermogen, wie zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap en bijvoorbeeld de voogdijregeling voor uw kinderen. Bij gebrek aan een testament […]

Testament? Is dat nou nodig?