FormeelStaatssecretaris Wiebes heeft het einde van de inkeerregeling aangekondigd. Hij stelt ook voor om het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in te perken. De maatregelen zijn bedoeld om de belasting ontduiking zoals die blijkt uit de Panama Papers tegen te gaan. “Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt. Het […]

Einde aan inkeerregeling?


ANBI’s krijgen het niet makkelijker. De Uitvoeringsregeling AWR 1994 wordt per 1 januari 2014 gewijzigd. DANBI’s worden verplicht om op toegankelijke wijze informatie over de financiële gang van zaken te publiceren via internet. Het betreft dus vooral informatie die van belang is voor de verantwoording in de filantropische sector. Dat […]

Aftrek giften aan ANBI?Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de aangeschafte goederen of diensten worden gebruik […]

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek


Wanneer mag je vertrouwen op informatie en mededelingen die de belastingdienst doet? Het onderscheid tussen verschillende vormen van informatieverstrekking is hierbij van belang. In de basis is te onderscheiden: ϕ inlichtingen; ϕ toezeggingen. Het verschil tussen deze twee vormen zit hem in het gegeven dat inlichtingen van algemene aard zijn […]

Vertrouwensbeginsel en een telefonische mededeling van de belasting, gaat dat ...


Als een discussie met de belastingdienst vastloopt, is er vaak geen andere keuze dan het starten van een procedure. Deze fiscale procedure verloopt voornamelijk schriftelijk. Belanghebbende kan echter in de gelegenheid gesteld worden om zijn of haar standpunten mondeling toe te lichten. De rechtbank nodigt na afloop van het vooronderzoek […]

Horen mag in boetezaak niet zomaar achterwege blijven