VennootschapsbelastingDe Tweede Kamer heeft op 10 oktober 2013 het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet aangenomen. Het wetsvoorstel introduceert een nieuwe, tijdelijke heffing over de op grond van het Nederlandse depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s die op 1 februari 2013 bij de banken werden aangehouden. De resolutieheffing bedraagt 0,075% van het belastbare bedrag en dient […]

Resolutieheffing 2014


De herinvesteringsreserve. Een regeling die de IB-ondernemers en vennootschapsbelastingplichigen de mogelijkheid biedt om eventuele boekwinsten op bedrijfsmiddelen te reserveren met het oog op herinvestering, zonder dat in de tussenliggende tijd hoeft te worden afgerekend over deze winsten. De herinvesteringsreserve heeft derhalve tot doel de belastingheffing over boekwinsten behaald bij de […]

Criteria verlening herinvesteringstermijn luisteren nauwDe commissie Van Dijkhuizen heeft op 17 juni jl. haar eindrapport aangeboden aan de Staatssecretaris van Financieen. Het eindrapport is tezamen met het interimrapport, welk reeds in oktober 2012 is aangeboden, opgesteld ter verbetering van het belastingstelsel. Staatsecretaris Weekers heeft op verzoek van de Tweede Kamer op 17 februari 2012 […]

Rapporten van de Commissie van Dijkhuizen