Administratie


Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de aangeschafte goederen of diensten worden gebruik […]

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrek


Het zal je maar gebeuren. Je krijgt als werknemer een auto van de zaak ter beschikking. Ter voorkoming van bijtelling wordt een verklaring “geen privégebruik” aangevraagd en afgegeven netjes een rittenadministratie bij. Als gevolg van een lekkage in de archiefruimte is grotendeels uw administratie en daarmee ook de rittenadministratie verloren […]

Rittenadministratie verloren gegaan door waterschade?! Jammer dan!
Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: de aangeschafte goederen of diensten worden gebruikt […]

Vereenvoudigde kassabon voldoende voor btw-aftrekWanneer mag je vertrouwen op informatie en mededelingen die de belastingdienst doet? Het onderscheid tussen verschillende vormen van informatieverstrekking is hierbij van belang. In de basis is te onderscheiden: ϕ inlichtingen; ϕ toezeggingen. Het verschil tussen deze twee vormen zit hem in het gegeven dat inlichtingen van algemene aard zijn […]

Vertrouwensbeginsel en een telefonische mededeling van de belasting, gaat dat ...