Daily Archives: 02/09/2013


Mag de Belastingdienst bij de aanslagregeling afwijken van de eerder afgegeven VerklaringArbeidsRelatie (hierna: “VAR”)? Deze afweging staat centraal in de uitspraak van Rechtbank Den Haag van 8 augustus 2013 (ECLI:NL:RBDHA:2013:10653). De belastingdienst heeft aan belanghebbende een aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en bijdrage ZvW over het jaar 2009 opgelegd zonder […]

Inspecteur mag afwijken van afgegeven VAR-WUO