Daily Archives: 07/10/2013


Een ondernemer mag onder voorwaarden de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting in mindering brengen met de omzetbelasting die hij aan zijn afnemers in rekening brengt. Dit heet “aftrek van voorbelasting”. Aftrek van voorbelasting is toegestaan indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:   de aangeschafte goederen of diensten worden […]

Kassabonnen en de aftrek BTW