We are back!


Het duurde even maar we zijn weer online. Het was druk zeg maar. Even geen tijd. Druk met ander werk, ook leuk en heel erg nuttig en leerzaam om anderen te helpen. Daarbij was het ook heel nuttig om in een vrij traditionele wereld disruptief bezig te zijn en diepgaande veranderingen te starten. Te werken aan samenwerking tussen diverse kind gerelateerde goede doelen. Hoewel ik op de achtergrond hierbij wel actief zal blijven, gaan anderen daar nu mee verder. Tijd om weer te publiceren. Tijd ook om de “look and feel” van de site aan te passen. Kortom: “we’re back” en dat gaan jullie merken.

Terugkijkend naar de artikelen van de afgelopen tijd zijn er twee zaken die om voorrang strijden. Het DGA pensioen en de ZZP problematiek.

Laat ik  beginnen met de DGA en zijn pensioen. Het DGA pensioen wordt afgewikkeld. Het is afgelopen december om budgettaire redenen even “on hold” gezet. Het probleem van fiscaal nog te belasten geld, indirect in handen van de DGA, moet worden opgelost. Er gaat te veel belastingopbrengst teniet omdat DGA’s alles al hebben opgemaakt of inderdaad in de crises hebben verloren. Dat verlies is dan wel geleden, maar dit had niet gehoeven als het pensioen normaal verzekerd zou zijn geweest zoals bij andere werknemers. Dat moet geen tweede keer gebeuren; het claimverlies is te groot.

Vandaar ook de paniek in tweede aanleg toen het goed tot de beleidsmakers doordrong wat de consquenties  van de regeling zouden worden. Komende prijsstijgingen mochten in één keer ten laste van het resultaat gebracht worden, zo leek het. Dat zijn extra verliezen die een forse geplande belastingopbrengst meer dan teniet zou doen. Dat kan niet, dus moeten er flankerende maatregelen genomen worden. Zodra die bekend zijn gaat het verhaal verder. Wij houden onze cliënten op de hoogte.

De ZZP-er is vogelvrij. Nu is dat niet zo erg voor de mensen die echt ondernemen, dat wil zeggen meerdere opdrachtgevers hebben of die op tijd switchen van opdrachtgever, omdat na anderhalf jaar de klus of hun houdbaarheidsdatum er op zit. Alle anderen zitten te wachten op een schijnzekerheid. Zijn ze onafhankelijk genoeg om zelfstandige te zijn? Als dat niet het geval is dan moet je je afvragen of je wel zelfstandige wil zijn. Anderzijds hebben een groot aantal organisaties behoefte aan een flexibele schil; human resources. De mens als bron van arbeid, in te zetten naar believen en dat kan nu eenmaal niet in een dienstbetrekking.

Het is vooral voor de groep “zelfstandigen” die in zo een flexibele schil opereren erg lastig om hun positie te duiden. Vaak zijn ze flexibel voor een opdrachtgever. En die wil dan weer de zekerheid hebben dat ze niet alsnog met loonheffingen geconfronteerd worden. Het alternatief is dat de flexible schil op een andere manier wordt georganiseerd: ZZP-ers op straat en de politiek op de achterste benen. De arbeidsmarkt laat zich maar moeilijk in de politieke werkelijkheid persen. En zolang dat zo is zijn er fiscale mogelijkheden. Wij helpen u graag.

Leave a Reply