Box 3, Made simple?


Terwijl het simpel is, heeft de belastingdienst een ingewikkelde uitleg bij de tarieven van Box 3. De vermogensrendement heffing in die Box staat onder druk. De rechtbank Breda besliste deze week dat het 4% rendement voor 2013 en 2014 rechtmatig is. Niet zo gek omdat de Hoge Raad dat al eerder had vastgesteld. De Hoge Raad heeft er ook bijgezegd dat bij aanhoudend lage beleggingsopbrengsten die 4% wel eens niet langer rechtmatig zouden kunnen worden. De Hoge Raad was heel voorzichtig in haar bewoordingen.

De rechter mag dan wel vaststellen of de tarieven nog wel voldoen aan de internationale afspraken, maar de rechter is nog geen wetgever en dat willen we ook niet. De uitspraak van de Hoge Raad en de aanhoudend lage beleggingsopbrengsten is reden voor de Bond van Belastingbetalers om daarover door te procederen. De resultaten zullen we af moeten wachten maar de wetgever heeft inmiddels wel de tarieven aangepast.

Voor spaarders is het fictieve rendement gedaald tot 1,63%. Voor beleggers is het fictieve rendement omhoog gegaan naar 5,39%. Nu zou je denken dat is mooi en simpel. Als ik alleen banktegoeden heb, dan mag ik 1,63% toepassen en als ik beleggingen heb, dan geldt daar 5,39 fictief rendement voor. Gelukkig voor uw adviseur is dat anders. Tot 75.000 euro wordt u geacht voor 63% banktegoeden te hebben en 33% beleggingen. Boven de 75.000 euro wordt dat geacht 21% banktegoeden te zijn en 79% beleggingen en boven de 975.000 wordt u geacht alleen te beleggen. Simpel. Nu hoeft u die percentages alleen nog maar los te laten op uw vermogen.

En om dat wat simpeler te maken hierbij een tabelletje met de uitkomsten in een percentage die geldt voor de betreffende schijf:

Rendement volgens fiscus Geheel
Schijf Vermogen Sparen Beleggen
1 Tot € 75.000 67% x 1,63% 33% x 5,39% = 2,87%
2 Vanaf € 75.000 tot € 975.000 21% x 1,63% 79% x 5,39% = 4,60%
3 Vanaf € 975.000 0% 100% x 5,39% = 5,39%

Over deze fictieve opbrengsten wordt nu per 1 januari 2017 een reëele belasting geheven van 30%. En dat is dan weer simpel.

Leave a Reply