Einde aan inkeerregeling?


Staatssecretaris Wiebes heeft het einde van de inkeerregeling aangekondigd. Hij stelt ook voor om het verschoningsrecht van advocaten en notarissen in te perken. De maatregelen zijn bedoeld om de belasting ontduiking zoals die blijkt uit de Panama Papers tegen te gaan. “Het kabinet vindt dat belastingontduiking moet worden aangepakt. Het is belangrijk dat iedereen de belasting betaald die hij moet betalen. Dat sommige mensen hier onderuit proberen te komen door middel van fraude is ontoelaatbaar” aldus Wiebes.

De Staatssecretaris stelt voor om de inkeerregeling af te schaffen. Mensen die bewust fouten gemaakt hebben bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting kunnen nu nog tot twee jaar nadien hun aangifte zonder consequenties corrigeren. Gelukkig geldt ook in het fiscale strafrecht de regel dat de belastingdienst uit moet gaan van onschuld tot het tegendeel bewezen is, dus als men zich vergist heeft en alsnog aangifte doet dan lijkt er nog niet zo veel aan de hand.

Belastingadviseurs die meewerken aan belastingontduiking kunnen ook nu al worden aangepakt. Een van de voorstellen is wel dat nu ook openbaar wordt gemaakt als er aan een adviseur een boete wordt opgelegd voor dat meewerken. Het wordt voor adviseurs die bewust meegewerkt hebben dan een stuk lastiger om daarna nog hun werk te kunnen doen.

Een ander heikel punt is het fiscale verschoningsrecht. Belastingadviseurs hebben in beginsel geen verschoningsrecht. Alle gegevens die de belastingdienst opvraagt moeten belastingadviseurs overleggen. Uitzondering daarop zijn de fiscale adviezen. Fiscaal advies gaat over de vraag hoe om te gaan met de gegevens en feiten. Advocaten en notarissen hebben een algemeen verschoningsrecht. Tot op heden hoeven zij niets te overleggen. Het voorstel is om aan dat algemene verschoningsrecht een einde te maken. Voor de fiscale opsporing is dat een zegen.

Wat een en ander gaat betekenen voor de rechtsbescherming is nog onzeker. De voorstellen worden nu in consultatie gebracht. De praktijk mag dan haar input leveren. Ongetwijfeld zullen de verschillende beroepsverenigingen kritische noten plaatsen. Enkele zaken blijven evenwel overeind. Een verdachte hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling en heeft recht op bijstand door een door hem gekozen rechtsbijstandverlener. Onder omstandigheden kan dat ook een belastingadviseur zijn. De kans dat dat de belastingadviseur of de advocaat is die hem geadviseerd heeft bij de ontduiking wordt echter een stuk kleiner.

Leave a Reply