Welkom


Welkom op de website van Oostdam Belastingadviseurs, uw partner voor fiscaal advies.

Oostdam Belastingadviseurs is een onafhankelijk belastingadviesbureau en lid van Tax Consult Network. Oostdam Belastingadviseurs is gespecialiseerd in het fiscale proceswerk en de fiscale zaken van de ondernemer en het familiebedrijf.

Het is onze missie om onze klanten op een zo goed mogelijk niveau te helpen bij hun uitdagingen op fiscaal gebied, daardoor zorgen om fiscale zaken weg te nemen en uiteraard te besparen waar dat kan. Als u wilt weten hoe het zit dan informeren wij u. Als u wilt weten wat de consequenties van uw plannen zijn dan adviseren wij u. Bij het uitvoeren van plannen overleggen wij indien nodig met de belastingdienst. Als de u handelingen van belastingdienst niet waardeert, dan staan wij u bij. Wij werken altijd van uit onze deskundigheid. Indachtig onze principes om de beste oplossingen voor onze klanten te zoeken schakelen wij, in overleg met u, anderen in als dat voor u beter is. Daar hebben wij ons netwerk voor.